Privacy en cookie verklaring (EU)

Laatst bijgewerkt: 14 April 2022

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Simpel gezegd

Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens:

Connecting Events
Landweerstraat-Zuid 97N, 5349AK Oss, Nederland
Kamer van Koophandel 83764631
Vestigings Nr. 000049916351

“Websites” heeft betrekking op een van de volgende websites:
https://www.connectingevents.nl

De opslag van persoonsgegevens van gebruikers vindt uitsluitend plaats in datacenters in de lidstaten van de Europese Unie.

Met persoonsgegevens bedoelen we: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Simpel gezegd

Connecting Events verwerkt persoonsgegevens.

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Domeinnaam: https://connectingevents.nl 

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Connecting Events – Landweerstraat-Zuid 97N, 5349AK Oss, Nederland of via privacy@connectingevents.nl.

Simpel gezegd

Als betrokkene heb je recht op toegang, inzage en correctie van je persoonsgegevens.

Doel gegevensverzameling

Connecting Events verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
A. je op een van de Websites vraagt om informatie
B. je navigeert naar een van de Websites
C. je contact opneemt met de klantenservice van Connecting Events

Persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer:
Het noodzakelijk is voor andere bedrijven om diensten namens ons uit te voeren, bijvoorbeeld een offerteaanvraag in het kader van onze dienst weddingplanner. Als persoonsgegevens worden gedeeld, dan sluiten we een verwerkersovereenkomst. We verkopen je persoonsgegevens nooit aan deze bedrijven of andere externe partijen.

Simpel gezegd

Op verschillende manieren verzamelen we verschillende types persoonsgegevens met als doel de uitvoering van onze diensten.

Gegevens hosting provider

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Echter, als een onderaannemer van ons buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten te garanderen.

Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: privacy@connectingevents.nl.

Simpel gezegd

Wil je meer weten, mail ons op privacy@connectingevents.nl

Bestemming, bewaartermijn & rechten

Bestemming
De verzamelde gegevens kunnen binnen alle dochterondernemingen van ons worden overgedragen. Deze kunnen ook worden doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en onze leden (bijvoorbeeld levering van producten per post).

 

Bewaartermijn
De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor contact op met Connecting Events – Landweerstraat-Zuid 97N, 5349AK Oss, Nederland of via privacy@connectingevents.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht op toegang en rectificatie.

Simpel gezegd

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen maar worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan.

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Informatie over en toestemming voor het gebruik van cookies zal voor iedere afzonderlijke Website afgegeven worden.

 

Welke cookies gebruiken wij?
Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics) alsmede advertentie cookies. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie informatie.
De advertentie cookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals Instagram en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken. We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies bepalen?
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elke browser kun je terecht op de website van de Consumentenbond.

Simpel gezegd

We gebruiken verschillende soorten cookies. Bekijk hier welke dat zijn.

Toeschrijving & aanpassen privacybeleid

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

Simpel gezegd

Onze privacyverklaring is onderhevig aan wijzigingen.